Du kan bla til neste sideBla med piltastene

DIALEKTIKKENS FAR

Hegel for begynnere

KONFLIKTER: Hegel vokste opp under opptakten til Den franske revolusjon, og han mente at det moderne ikke er kjennetegnet av et harmonisk program, men av konflikt: mellom frihet for den enkelte og hensynet til fellesskapet. FOTO: THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA

Hvis du vil forstå din egen samtid, er det å forstå Georg Wilhelm Friedrich Hegel et godt sted å begynne.

På dødsleiet klaget filosofen Hegel: «Det er bare én mann som egentlig har forstått meg», sukket han.

©Information Oversatt av Lars Nygaard Kilder: Charles Taylor: «Hegel». Terry Pinkard: «Hegel–A Biography». Karl Rosenkranz: «Georg Wilhelm Friedrichs Hegel’s Leben». Horst Althaus: «Hegel und die heroischen Jahre der Philosophie: Eine Biographie». Thomas Assheuer: «Die Gefährten» (Die Zeit, 27. desember 2007). Heinrich Heine: «Religion and Philosophy in Germany–a fragment». Frederick C. Beiser: «Hegel».