En ny jordbruks­po­litisk kurs

BILLIG ARBEID: Jordbærbonden Per Isingrud hentet inn jordbærplukkere fra Vietnam for å plukke bær i sommer. Lønnen de får er lite attraktiv for norske arbeidstakere, skriver Per Olaf Lundteigen. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Foto: Tom Henning Bratlie

Klassekampen den 9. juli fortalte om hvordan Norges største jordbærprodusent, Per Isingrud, sammen med fire andre bønder, fløy inn 150 vietnamesere til Norge under koronapandemien for å dekke sine behov for arbeidskraft. Disse vietnameserne kan lønnes med minstesatsen i den allmenngjorte tariffavtalen, som i dag er på 123,15 kr/timen. Med en slik betaling kan vi ikke forvente at norske arbeidstakere finner det attraktivt å jobbe i åkeren.

Debatt