Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ønsker å rydde opp i norske fengsler:

Vil sikre innsatte kvinner

ET SKJERPET BLIKK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier hun skal rette opp alle steder der forskjellsbehandling er et problem i norske fengsler. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Foto: Tom Henning Bratlie

ULIKT: Statsråden sier det er uakseptabelt at kvinner har dårligere soningsforhold enn menn i norske fengsler. At det stammer fra kutt i kriminalomsorgen, avviser imidlertid Monica Mæland (H) blankt.

– Soningsforholdene for kvinner er for dårlige, og vi er nødt til – og skal – gjøre noe med det, sier Mæland.

Innenriks