Lekespråk

Etter fem år i Bergen er jeg godt vant til å være «drittlendingen» fra avisa. Ja, folk kaller oss øst for fjellet det, og for min del går det helt greit. Det gjelder å spille ned hvor man kommer fra, for å opphøye stedet man kommer til.

Dagboka