Prosessindustrien går usikre tider i møte og kjempar for eiga framtid:

Industrien bed om hjelp

STENGT: Stein Lier Hansen (til venstre) i Norsk Industri og Frode Alfheim (i midten) i Industri Energi tek den stengde produksjonshallen på Hydro Husnes i nærare augesyn. Høgare nettleige og uklare vilkår frå EU, gjer framtida vanskelegare enn om dei berre tenkte på marknaden. Klassekampen

KINDEREGG: Først stoppa korona den siste investeringa på Husnes, nye EU-reglar er i uvissa, og auka nettleige trugar no aluminiumsgiganten Hydro.

Inst i ein fjord, ved eit fossefall, vaks eit norsk industrieventyr fram. Langs heile kysten ligg kraftkrevjande industri som hjørnesteinane i Husnes, Årdal, Ålvik, Svelgen, Høyanger og fleire til. Metallverka til Hydro åleine har om lag 2000 tilsette.

Mer fra Klassekampen