Linjene

  • I statsvitenskap og politisk teori blir skillelinjer eller såkalte konfliktlinjer hyppig diskutert. Ofte illustrert med kontrasten mellom en nasjonalstat, der ulikhetene er få, og den moderne staten, der folk er mindre like hverandre. Skillelinjene er enkelt og greit det som – virkelig eller innbilt – skiller oss fra hverandre.

Dagboka