Endring: Etter at Naja Marie Aidt mistet sønnen sin, så hun barndomsdiktene i «Poesibok» med et nytt blikk.

Med nye øyne

ÅPEN: «Poesibok» er etter min mening en av mine beste, sier Naja Marie Aidt. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

Jeg tenker på folk i hus

Bokmagasinet