Den russiske storøvelsen i Norskehavet er nok et tegn på stadig høyere spenning, sier forskere:

Her skal russerne skyte

SKARPT: Feltene N2, N3 og N4 viser områdene der russerne skal avholde øvelser. Kilde: Luftfartstilsynet formatconv

MILITÆRMAKT: Det norsk-russiske naboskapet blir stadig mer anstrengt. – Det er ikke trivelig for Norge, sier Iver Neumann.

Russland har varslet en omfattende marineøvelse i norsk økonomisk sone til sjøs. Øvelsen er den største av denne typen på mange år, og en stor russisk marinestyrke vil neste uke skyte med skarpt enkelte steder bare elleve mil utenfor norskekysten.

Innenriks