Kommunar godtek ikkje at staten bestemmer:

Krev pengar og vetorett

IKKJE MEIR: Fitjar kommune har alt eit vindkraftverk på Midtfjellet. Ordførar Wenche Tislevoll er nøgd med vindturbinane, men seier det er nok no. Anne-Kari Hinna

UTBYGGING: Lokal aksept og trygge inntekter er avgjerande for ei vidare utbygging av vindkraft, meiner leiaren for vindkraftkommunane i Noreg.

Måndag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) framlegg til nasjonal ramme for vindkraft i Noreg. Reaksjonane frå delar av miljørørsla har vore særs negativ.

Innenriks