Alf Larsen ble dømt i Forfatterforeningens eget «landssvikoppgjør» etter krigen. I går ble dommen beklaget:

– Spektakulært dårlig timing

UNNSKYLDTE: I går beklaget Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik at Alf Larsen ble dømt av foreningens æresrett etter 1945. Men dommen mot Larsen var ingen urett som trenger en beklagelse, hevder kritikere. Foto: Christopher Olssøn Christopher Olssøn

– Det har aldri vært mindre grunn til å rehabilitere Alf Larsen, sier litteraturforsker Tore Rem. Han reagerer på Forfatterforeningens unnskyldning til den omstridte poeten.

«Jeg ønsker nå, på vegne av Forfatterforeningen, å beklage den urett forfattere ble utsatt for gjennom avgjørelser der det ble handlet ut fra følelser, uriktige opplysninger og direkte feil.»

Kultur