Nytt EU-direktiv på vei til Norge: Økt overvåking av flypassasjerer, men smutthull for rikfolk i privatfly.

De slipper unna EUs overvåking

PNR: Selv om EU-land skal samle omfattende informasjon om alle flypassasjerer, slipper småfly, som kriminelle ofte bruker, de nye tiltakene. Flyet nærmest står parkert på privatflydelen på Oslo Lufthavn på Gardermoen. Tom Henning Bratlie

OVERVÅKING: EU-land skal samle omfattende informasjon om alle flypassasjerer og lagre den i flere år. Men én type flytrafikk går under den nye radaren: Småfly, som kriminelle ofte bruker.

Nå skal kontrollen av flyreisende trappes kraftig opp for å bekjempe kriminalitet og terror. Det skjer gjennom et nytt EU-direktiv, kalt Passenger Name Record (PNR).

Innenriks