Lærarutdanning i Norge mindre verdt enn i resten av Norden, ifølge OECD-tal:

Lærarar taper lønnskamp

MOTIVERT: Det var ikkje lønn som motiverte Elin Østvik til fem år på universitetsbenken for å bli lektor. No er det to år sidan ho fekk jobb, og heller ikkje i dag tenker lektoren mykje på lønna.

BAK: Norske lærarar tener relativt sett dårlegare enn kollegaer i Sverige, Danmark og Finland, viser ein ny OECD-rapport.

Etter fem år på lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo fekk Elin Østvik for to år sidan jobb som lektor ved Kuben vidaregåande skule. Lønn var ikkje i tankane då ho valde å utdanna seg, og framleis tenker ho ikkje mykje på lønna.

Innenriks