Eierne tjente 618 millioner på å selge Unicare til britisk oppkjøpskapital:

Kjempeprofitt på omsorg

LØNNSOMT: Unicare er en av Norges største private helseaktører og driver blant annet Manglerudhjemmet på Ryen i Oslo. Eierne har tjent til sammen 618 millioner kroner ved å selge videre eierandeler i selskapet. Samtidig får ikke de ansatte samme lønnstillegg som kommunalt ansatte i samme jobb.

LØNNSOMT: Drift av blant annet sykehjem på oppdrag for Oslo har vært lønnsomt for eierne av Unicare. Etter bare ni års drift sitter eierne igjen med gevinst i hundremillionersklassen.

I 2008 startet Una Aas og Tom Tidemann opp selskapet Unicare, med en grunnkapital på 500.000 per person. I mai 2016 ble to tredjedeler av aksjene i selskapet solgt til det britiske investeringsselskapet G Square. Det var svært lønnsomt for eierne.

Innenriks