61 prosent mener private selskaper ikke bør få ta ut profitt fra velferdstjenester:

Folket sier nei til profitt

KJERNESAK: Bjørnar Moxnes i Rødt vil ha en nasjonal lovendring som forbyr privat profitt på velferdsjenester. En ny undersøkelse kan tyde på at han kan få flertallet med seg i den saken.

FOTEN NED: Et flertall er imot privat profitt på drift av offentlige velferdstjenester. – Dette viser at vi har folket i ryggen, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

Hele 61 prosent av befolkningen er litt eller helt enige i at private selskaper ikke bør få ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester som sykehjem, barnehage og skole.

Innenriks