Hvis alle lesere skal være bokhandlere, lover det dårlig for diskusjonsklimaet.

Tidas puls

Hvilke fellesskap trenger vi som lesere? Å lese anses ofte som en ensom aktivitet. Man trekker seg tilbake for å lese, alene. Samtidig handler lesing om alt annet enn tilbaketrekking: Litteratur åpner horisonter, inviterer inn i andre verdener. Litteratur er ikke noe vi gjør alene – vi søker fellesskap i og med lesingen. Og gode fellesskap handler om identifikasjon, om å finne noen å være på like fot med. Når litteraturbransjen nå er ute på en humpete vei mot en digital framtid, er det tid for å spørre seg hva slags digitale fellesskap vi kan skape rundt litteraturen.

Kommentar