I sin utrettelige kamp for samenes rettigheter, ble Elsa Laula (1877–1931) beskyldt for å gi samene falske forhåpninger:

Desil­lu­sjonert på dødsleiet

6. FEBRUAR: På denne dagen i 1917 ble det første samiske stormøtet holdt i Trondheim. Foto: Schrøderarkivet/Sverresborg

6. februar 1917 samlet Elsa Laula svenske og norske samer til felles kamp for egne rettigheter. Hundre år senere er målene hennes fremdeles ikke nådd, mener biograf.

Sommeren 1899 blir en samisk mann og hans åtte år gamle sønn funnet inntullet i et garn på bunnen av et tjern nord i Sverige. Saken blir ikke etterforsket, selv om den angivelige ulykken skjer dagen før de avdøde, Lars Laula og sønnen Matteus, skal i retten for å kjempe for sin rett til å drive jordbruk som samer. Kanskje er det ikke tilfeldig at Elsa Laula, Lars’ datter og Matteus’ søster, snart skal bli en av de fremste forkjemperne for samers rettigheter.

Kultur