* «Venstresidas ukeblad» nådde et opplag på 100.000 i løpet av åtte år * Satset på radikal folkeopplysning

Den kulørte klassekamp

Arbeiderestetikk: Forsidene til Arbeidermagasinet uttrykte en tydelig politisk profil fra første nummer. Illustrasjoner var en sentral del av bladet, og tegneren Bjarne Restan sto bak mange av forsidene. Blant annet forsida om tegneseriefiguren Sjur Sjursen. illustrasjoner fra boka

Arbeidermagasinet var et forsøk på å bryte høyresidas ukebladhegemoni. Nå er historien om mellomkrigstidas rødeste ukeblad samlet mellom to permer.

Se for deg følgende: Et miljø på den politiske venstresida i Norge bestemmer seg for å ta opp kampen med den kulørte pressen. De etablerer et ukeblad med navnet Arbeidermagasinet og fyller det med tekster og illustrasjoner. Magasinet blir en suksess og når et opplag på 100.000 i løpet av åtte år.

Kultur