Kyoto pluss

Dagens leder

* «Det er grunn til å vere djupt pessimistisk på vegner av menneska. Eg er langt meir pessimistisk i dag enn eg var i 1997. Eg har barn og barnebarn og er uroleg for den verda dei skal leve i.» Det er ikke ofte fagpersoner uttaler seg så følelseslada, men det gjorde altså Knut H. Alfsen, forskingsdirektør ved Cicero senter for klimaforsking til Dag og Tid i forrige uke. I dag begynner klimaforhandlingene i Durban, og nøkterne vitenskapsmenn er i opprør. Siden den første klimakonferansen har forskningen gjort det stadig tydeligere at det pågår alvorlige menneskeskapte klimaendringer. Men politikken har ikke fulgt etter. Kyoto-avtalen er ikke ambisiøs nok, men den er det beste vi har. Nå kan vi miste den også. Den går ut om et år. Om det blir en ny forpliktende avtale, er testen på om klimaforhandlingene i Durban lykkes.

Meninger