Ny straff

Dagens leder

* Mindreårige skal ikke lenger kastes i fengsel, var hovedbudskapet da regjeringen fredag la fram et nytt lovforslag om straff. I stedet for fengsel, etablerer regjeringen en ny straffereaksjon, ungdomsstraff, som alternativ for de unge kriminelle. Fengselsstraff skal bare brukes som en siste utvei. Sosial kontroll skal erstatte dagens fysiske kontroll, og hver «lovbryter» skal møtes med en skreddersydd oppfølgingsplan, som kan innbefatte rusbehandling, sinnemestring, pålagt skoledeltakelse, innetid, etc. Straffen krever samtykke fra barnet, og idømmes av domstolen. I tillegg skal det arrangeres et spesielt ungdomsstormøte, der den domfelte møter fornærmede, foresatte, samt representanter for kriminalomsorg, politi, barnevern, skole og frivillige organisasjoner.

Meninger