Libya-vedtak

Dagens leder

* I SVs landsmøtevedtak om Libya står det at partiet støtter militære aksjoner forutsatt at FN-mandatet følges strengt. Partiet advarer mot aksjoner i vestlig regi som har regimeendring som mål. Danske Enhedslisten, Rødts søsterparti i Danmark, har også støttet dansk militært engasjement i Libya, men har gått lenger enn norske SV ved å kreve «forsikringer» fra den danske regjering. Og det fikk partiet. Enhedslisten har fått løfte fra det danske utenriksdepartementet om at aksjonen utelukkende har som mål å beskytte sivilbefolkningen. Dansk UD har også sagt at hvis Gaddafi-regimet stopper deres angrep og utsteder en reell våpenhvile, så vil de militære Nato-angrepene bli innstilt. Til slutt har danske myndigheter tilkjennegitt at målet ikke er å ta kontroll over Libyas oljeressurser og at det libyske folkets suverenitet vil bli respektert hele veien gjennom.

Meninger