Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kuppet

Var det eit kupp i Trondheim Arbeidarparti då Trond Giske brått fekk kasta leiaren og vart sjølv vald til nestleiar, eller var det, som han hevdar, det motsette av eit kupp, eit demokrati? I jakta på makt må ein mobilisere, anten med reine eller skitne middel, for å få fleirtalet på si side. Giske har mobilisert medlemer over heile landet til Nidaros sosialdemokratiske forum, i motsetnad til alle andre arbeidarpartilag som har rekruttert lokalt. Slik har han fått eit klart overtak i medlemsdemokratiet i Trondheim.