Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Plikta

Alle som har vore i militæret eller på folkehøgskule, tyt om det resten av livet. Eg merkar meg diverre at eg har det same syndromet sjølv og kvir meg til eg vert endå eldre og sjukdomen forverrar seg. Heldigvis er det færre som gjennomfører førstegongstenesta no enn før, og talet på folkehøgskuleelevar har halde seg stabilt dei dei siste femten åra. Om lag ni tusen gjennomfører førstegongstenesta i året, av om lag seksti tusen ungdomar i kvart årskull. Det er altså femti tusen personar å hente!