Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stopp pornokulturen!

Landets overgrepsmottak forteller om en sterk økning i antall voldtektsofre som søker hjelp. I Oslo har antallet økt med 70 prosent på ti år, skrev NRK denne uka. Saken føyer seg inn i en lang rekke oppslag hvor overgrepsmottak varsler om både flere ofre og grovere voldtekter. I 2018 snakket NRK med overgrepsmottaket i Bergen, som fortalte om en økning på 50 prosent de siste tre årene. Overgrepsmottaket i Agder slo i 2021 alarm i VG om stadig grovere overgrep og yngre overgripere. Seksjonslederen på mottaket fortalte da om overgrep som involverer halsgrep. Det samme forteller overlege ved overgrepsmottaket i Oslo, Martine Rostadmo, om denne uka: kvelertak som får ofre til å frykte for livet.

«Flere unge enn før ser på porno.»

Helsepersonell som møter ofrene, knytter i NRK-saken overgrepene til porno. De forteller om grenseoverskridende og voldelig porno. Ettersom de aller fleste, også blant de yngste, har nettilgang, er porno svært tilgjengelig. En sexolog NRK snakket med for et par år siden, fortalte at hun fikk hakeslepp etter å ha bedt 14-åringer sende henne eksempler på hva de så på – det var alt fra gjengvoldtekter til kveling og analsex. Flere unge enn før ser dessuten på porno. Og et stort flertall av gutter som ser porno, så det første gang før de fylte 13 år, viser en undersøkelse. Samtidig blir pornobruk og dens påvirkning på unges syn på hva sex skal være, bare unntaksvis løftet opp politisk.

Fjorårets rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress ble omtalt som en sjokkrapport. Den viste at hver femte norske kvinne har opplevd å bli voldtatt. Vi må se alarmene fra landets overgrepsmottak som del av samme bilde. Den største økningen blant dem som oppsøker overgrepsmottak, er jenter i alderen 14 til 19 år. I den kulturen de vokser opp i, fins det kvinnelige ledere og sterke forestillinger om likestilte familieliv. Samtidig er skjermene til særlig jevnaldrende gutter fylt av til dels grove framstillinger av sex og overgrep. Det blir sett som normalt, men alarmen må gå når framstillingene finner veien til virkeligheten. Kvinnebevegelsen lanserte for ti år siden kampanjen Stopp pornokulturen, men politisk har ingenting skjedd. I årets 8. mars-tog bør den fanen heves på nytt.