Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Framtidas industrisatsing kan ikke jage «mer av alt» – nå må vi prioritere ut fra egne forutsetninger.

Tilbake til røttene

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Med flere tilbakeslag i satsingen på batterifabrikker og havvind kommer dilemmaene i industripolitikken tydelig fram. Hvordan skal Fastlands-Norge videreutvikle det vi allerede kan, og i hvilket omfang skal vi forsøke å vri industrien i nye retninger, som batterier, havvind, karbonfangst og hydrogen? Skal offshorevirksomheten kanaliseres mot havvind samtidig som Norge ser en strukturell styrking av petroleumsetterspørselen?