Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Høgreleiaren har gjort politisk karriere på å meistre personifiseringskunsten i den nye medierøynda.

Solbergs metode

STJERNA: Erna Solberg dyrkar ei form for personifisering som målretta trekkjer til seg kvinner, skriv Stephen Walton. Her tar Solberg ein selfie under Høgres landsmøte i 2020. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Saka om Solberg, Finnes og brot på gildskapsreglane bør sjåast i eit feministisk perspektiv. Paret har interesse som offentlege personar utelukkande på grunn av dei stillingane og dei verva som Solberg har hatt, og fordi Finnes har handla på ein måte som har gjort Solberg ugild. Dessutan er det framleis mykje me ikkje veit om denne saka som me har krav på å vete. Dette gjeld mellom anna tidspunktet for og omfanget av aksjehandlane, dei konkrete ugildskapsvurderingane og det gjeld spørsmålet om korfor denne skandalen vart kjend straks etter og ikkje straks før kommune- og fylkestingsvalet.