Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når Høyre vil privatisere mer velferd, bør vi snakke om erfaringene – og konsekvensene.

Tilbake på anbud

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Høyre går til valg på mer privatisering av eldreomsorg, barnehage og barnevern. Vi må møte deres tomme slagord om mangfold og valgfrihet med de konkrete erfaringene med tidligere privatisering i Norge. Dagens eksempel er sykehjem på anbud, som har to helt klare konsekvenser. For det første at bestemors livsvilkår legges i kommersielle eieres hender. For det andre tas innsparingen ved å øke arbeidsbelastning på de ansatte, samt å kutte i lønn, pensjon, kompetanse og bemanning.