Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Retningsvalg

Etter at Russland angrep Ukraina, har norske aviskommentatorer idiotforklart Rødt fordi det ikke sluttet seg til det som raskt ble konklusjonen i andre partier: at Norge skulle forkaste forbudet mot å sende våpen til land i krig, som har stått seg siden 1959. I stedet snudde Høyre, Arbeiderpartiet og til slutt også SV og gikk inn for å sende ukrainere våpen så de kunne forsvare seg mot den innrykkende okkupasjonshær. Man skulle tro kommentatorene var glade for at Rødt omsider diskuterer å snu. Den gang ei. Dagbladet, Nordlys, Dagsavisen og flere skriver nå om hvor ekstremt Rødt er. Samtlige peker enøyd på motstanderne av å sende våpenhjelp, uten å nevne at årsaken til at saken debatteres, er at sentrale medlemmer ønsker at partiet skal snu. Hadde landets kommentatorer faktisk brydd seg om hva Rødt mente, kunne de vist til at et flertall i sentralstyret og stortingsgruppa nå er tilhengere av våpenhjelp.

De i Rødt som ønsker en ny politikk, begrunner det med at frykten nå er mindre for at våpenstøtte trekker Norge inn i krigen. Dessuten er det åpenbart at vestlige våpen er avgjørende for at Ukraina kan yte motstand mot Russlands hær, og ikke minst hindrer luftvernskyts russiske missiler fra å treffe ukrainsk infrastruktur og boligblokker. Forsvarskrig mot okkupasjon sitter dypt i ryggmargen hos nordmenn flest, også i Rødt. Partiveteranene som fremmet forslaget om at Rødt også skal gå inn for våpenstøtte, frykter for partiets framtid dersom det ikke mer entydig støtter ukrainernes militære motstand mot okkupanten.

På Klassekampens debatt denne uka sammenliknet historiker Lars Borgersrud situasjonen med NKP under andre verdenskrig. Da Tyskland angrep Norge, skrev kommunistpartiets avis Arbeidet at kampen mellom stormaktene ikke vedkom den norske arbeiderklassen og ba dem ikke yte motstand. Standpunktet gjorde lite fra eller til for Norge, men var ødeleggende for NKP. Borgersrud ber Rødt ikke gjøre samme feil. Debatten i partiet viser at det i Rødt fins vidt forskjellige forståelser av Ukraina-krigen og viktigheten av nasjonal suverenitet. Nå brytes argumentene i offentligheten, og alle partimedlemmer må gjøre seg opp sin mening. For ukrainerne betyr et lite norsk partis veivalg ikke mye fra eller til. Men for Rødt er det avgjørende å finne en felles linje som holder også om det er Norge som blir invadert. Det kan ikke herske tvil om at Rødt da vil bidra i motstandskampen.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production