Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det særeigne systemet for å velje landsmøtedelegatar i Raudt kan gje våpenmotstandarane ein fordel.

Nordland er fleire enn Oslo

MOT VÅPEN: Stortingsrepresentant Geir Jørgensen frå Raudt og Nordland vil ikkje sende våpen til Ukraina. Mange i Nordland Raudt er samde med han.
Håkon Mosvold Larsen, NTB

No er det opp til landsmøtet i Raudt å bestemme om partiet vil gå inn for våpenstøtte til Ukraina. I det vesle lokallaget Grane Raudt i Nordland er det ingen tvil: Dei vil at partiet skal stå på dagens linje om å ikkje sende våpen til ukrainarane.

– Eg er samd i den linja som ligg i dag. At vi ikkje skal eksportere våpen, men heller gje pengestøtte. Vi kjem ikkje noko lenger i den krigen med den linja som går på å sende våpen, seier lokallagsleiar i Grane Raudt Marianne Kappfjell.

I ryggen har Kappfjell eit partilag på tre medlemmar, ho sjølv og to andre. Dei har til saman eitt delegat og ei røyst på landsmøtet. Til samanlikning har lokallaget Alna 158 medlemmar. Dei sender også ein delegat når våpenstriden skal verte avgjort.

Der har dei ikkje noko vedtak om kva lokallaget skal meine endå, men lokallagsleiar Arne Rolljordet har sjølv tvilt seg fram til at han er tilhengjar av å sende våpen til Ukraina.

Laga avgjer

Leiande Raudt-politikarar som Marie Sneve Martinussen, Mimir Kristjansson og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen har gått ut og varsla at dei no har snudd i spørsmålet om å sende våpen til Ukraina. Men det er ikkje dei som skal bestemme det.

Klassekampen har denne veka skrive at det no er fleirtal i sentralstyret i Raudt for å sende våpen til Ukraina, men korkje sentralstyret eller landsstyret i Raudt har røysterett på landsmøtet.

Dei som skal avgjere det vanskelege våpenspørsmålet i april, er 215 delegatar frå kvart av dei einskilde lokallaga i partiet.

Medan Oslo sender 23 delegatar og Akershus 17, vil det vere heile 28 frå Nordland på landsmøtet. Grunnen til det er at Nordland er det fylkeslaget med flest lokallag.

– Vi har jobba veldig med å byggje organisasjonen over tid, og det har verkeleg gitt resultat. Så det er vi veldig godt fornøgd med, seier styremedlem i Raudt Nordland Elisabeth Anethe Olsen.

Trur nokre melder seg ut

I Nordland har fleire profilerte politikarar, som Synne Bjørbøk og Geir Jørgensen, markert seg som motstandarar av å sende våpen. Styremedlem Olsen seier at det er uklart kva alle dei ulike lokallaga i fylket meiner om saka.

– Det er nok delte meiningar i Nordland også, men eg trur det er mange som støttar den linja partiet har i dag, altså å ikkje sende våpen. Sjølv står eg på den gamle Gerhardsen-linja om å ikkje sende våpen. No er det uansett viktig at vi tek oss tid til å diskutere dette, og at breidden i partiet blir representert på landsmøtet, seier Olsen.

– Trur du at det er mange i Raudt i Nordland som tenkjer på å melde seg ut dersom partiet snur i dette spørsmålet?

– Ja, det vil eg tru.

– Kvifor det?

– Det ønskjer eg ikkje å svare på.

«Sjølv står eg på den gamle Gerhardsen-linja om å ikkje sende våpen.»

Elisabeth Anethe Olsen

Lokallaget Raudt Grane er eit av dei minste som får ein delegat på landsmøtet. Dei har berre tre medlemmar, men i lag med Raudt Røst som har fire og Raudt Meløy som har fem, så får dei ein delegat kvar på landsmøtet.

Vil endre vedtektene

Det største lokallaget i Raudt er Raudt gamle Oslo, med kring fem hundre medlemmar. Dei har to delegatar på landsmøtet. Til samanlikning har til dømes Raudt Porsanger med med sine fem medlemmar ein delegat, noko som er det same som Raudt Alna med 158 medlemmar.

Leiar i Raudt Alna Arne Rolljordet tykkjer det er litt rart.

– Vi må endre dei vedtektene på landsmøtet tenkjer eg, for dei Når partiet veks så mykje som det har gjort, så blir det feil at alle skal ha ein delegat. Kanskje må nokre store lag få litt fleire i framtida, og dei aller minste litt færre. Vi må finne ein ny balanse på det, seier Rolljordet.

Sjølv har han tvilt seg fram til at han er tilhengjar av å sende våpen til Ukraina.

Han trur ikkje det er heilt urealistisk at ein del melder seg ut dersom tilhengjarane av å sende våpen vinn fram.

– På sikt trur eg det er unngåeleg med ei ny partidanning til venstre for Raudt dersom det skjer, for dette er eit så grunnleggjande spørsmål for ein del folk. Ei slik partidanning vil få minimal påverknad i politikken, men kan vere irriterande for både Raudt og SV. Eg trur det viktige for Raudt er å halde fram med stor takhøgde, og respektere at ulike syn kan leve saman i partiet, seier han.

Ber folk bli i partiet

Stortingsrepresentant for Nordland Geir Jørgensen er ein av mange i Nordland Raudt som er motstandar av å sende våpen til Ukraina, men han vil på det sterkaste be folk om at dei ikkje må melde seg ut dersom dei taper kampen på landsmøtet.

– Viss det på noko tidspunkt er viktig at vi står saman, så er det no. Det er så mykje meir som sameiner oss enn som splittar. Venstresida har drive meir enn nok med fraksjonering allereie, så eg vil be alle som går med slike tankar om å legge dei vekk med ein gong, seier han.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production