Du kan bla til neste sideBla med piltastene

RU-leder vil sende våpen

Snur: Som RU-leder sitter Alberte Tennøe Bekkhus i Rødts sentralstyre, som har vedtatt partiets nåværende linje om våpennekt. Hun mener argumentene mot å sende våpen har vist seg å ikke stemme. Foto: Tom Henning Bratlie

RU-leder Alberte Tennøe Bekkhus kaller det naivt å bare støtte Ukraina sivilt. Men hun møter motstand fra sin egen nestleder.

Debatten om våpenstøtte til Ukraina river og sliter i Rødt med harde fronter mellom dem som vil beholde dagens vedtatte Rødt-linje om å kun gi sivil og humanitær støtte til Ukraina, og de som vil åpne for å sende defensive våpen, som antiluftskyts.

Alberte Tennøe Bekkhus, leder i Rød Ungdom, sitter også i sentralstyret i Rødt. Hun er helt enig i forslaget om linjeskifte i spørsmålet om våpen til Ukraina.

– Jeg har gått i meg selv, og mange av argumentene vi hadde mot å sende våpen, har vist seg å ikke stemme. Ukraina kjemper nå en intens forsvarskamp.

Det har kun vært mulig gjennom at de har fått våpen. Å da si nei til å gjøre det opplever jeg som at man indirekte svekker motstandskampen, sier hun.

Naiv linje

Debatten som rir moderpartiet, går også varmt i ungdomsorganisasjonen, og Bekkhus presiserer at det er delte syn også i RU-ledelsen om saken. Men hun har bestemt seg.

– Det er en veldig klar sak. Her er det en aggressor, en imperialistmakt som har gått til angrep, og et folk som forsvarer seg. Da må vi støtte dem som forsvarer seg.

Bekkhus sier hun selvfølgelig tror de som er uenige i at Norge skal gi våpenstøtte, likevel støtter Ukraina, men at dagens linje, om kun å gi sivil og humanitær hjelp, framstår naiv.

– Når vi gir sivil støtte, gjør det Ukraina i stand til å skaffe våpen, så slik sett bidrar vi alt indirekte.

– Noen mener det er feil å gi våpenstøtte fordi man da spiller på lag med Nato og USA. Hva sier du til det?

«Alternativet til Ukrainas kamp er okkupasjon.»

Alberte Tennøe Bekkhus, leder i Rød Ungdom

– Det er et dårlig argument. Det beste hadde vært å gi våpenstøtte bilateralt og ikke gjennom Nato. Men uansett: Skal vi la være å støtte rettferdige frigjøringskamper fordi andre også støtter dem? Det holder ikke vann. Alternativet til Ukrainas kamp er okkupasjon.

Da er det riktig å støtte Ukraina, punktum.

For forhandlinger

Rød Ungdom skal behandle saken på et landsstyremøte i slutten av januar. Nestleder i organisasjonen, Liv Müller Smith-Sivertsen, sier hun mener det er bra at debatten kommer, men at hun mener Rødts nåværende linje er riktig.

– Jeg støtter linja Rødt har ligget på til nå. Hovedsakelig fordi det er farlig åpne opp for å sende våpen til land i krig. Vi aner ikke om de andre partiene vil sende våpen mot en urettferdig okkupasjon neste gang, eller om de vil sponse enda en Nato-krig. Da er det fornuftig å ha partier som Rødt med en kritisk stemme. I krigstid trengs det konsekvente fredspartier som stiller spørsmål ved rolla Norge skal spille, sier hun.

Smith-Sivertsen mener Norge bør jobbe for å legge til rette for forhandlinger mellom partene.

– Om Ukraina ikke fikk våpen, vil ikke det bare bety at Russland vinner krigen?

– Det er klart at Ukraina har rett til å forsvare seg selv, og debatten handler ikke om hva andre land gjør. Spørsmålet er hvilken rolle Norge skal ha. Vi har en lang historie i å fasilitere forhandlinger. Jeg mener vi tar for lett på det å miste denne muligheten.

Når partier som nekter å gå inn for FNs atomvåpenforbud går i front for våpen til Ukraina, er det viktig at andre stemmer tar til orde for at Norge skal spille en annen rolle.

Rødts våpendilemma

Rødts våpen­di­lemma

13artikler

Rødt har vedtatt å kun gi sivil og humanitær støtte til Ukraina. Men standpunktet river i partiet, og stadig flere åpner for å støtte at Norge sender våpen til krigen i landet.