Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SSB spår svakere økonomi i 2023. De tror kjøpekrafta vil gå ytterligere ned med høy prisvekst.

SSB spår reallønnsnedgang

2022 har så langt vært et år i dyrtidas tegn. Fra november 2021 til november 2022 har prisene steget med 6,5 prosent. For året som helhet anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at prisveksten vil være 5,8 prosent. Neste år vil ikke bli billig, det heller.