Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SSB spår svakere økonomi i 2023. De tror kjøpekrafta vil gå ytterligere ned med høy prisvekst.

SSB spår reallønnsnedgang

2022 har så langt vært et år i dyrtidas tegn. Fra november 2021 til november 2022 har prisene steget med 6,5 prosent. For året som helhet anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at prisveksten vil være 5,8 prosent. Neste år vil ikke bli billig, det heller.

I ferske prognoser lagt fram fredag spår SSB at prisveksten vil bli 4,9 prosent i 2023. Samtidig anslår de at lønnsveksten, som i år ligger an til å bli 3,9 prosent, vil bli 4,7 prosent neste år. Det betyr at de ser for seg nok et år med reallønnsnedgang.

SSB-forsker Thomas von Brasch sier til Klassekampen at anslaget for lønnsvekst bygger på den norske modellen.

– Frontfaget, i den konkurranseutsatte industrien, setter rammene for lønnsveksten. Da må man se på hva som er lønnsomheten i den delen av økonomien.

– Dere regner med reallønnsnedgang. Er det sannsynlig at fagbevegelsen vil gå med på det?

– Vi mener det er mest sannsynlig at det vil skje. Det normale er reallønnsvekst. Men når det skjer store sjokk i økonomien som påvirker inflasjonen, er det ikke tradisjon for at det kompenseres.

Det siste året har Norges Bank økt styringsrenta fra 0,5 til 2,5 prosent. SSB venter at den skal opp på 3 prosent i 2023. Styringsrenta har blitt økt for å motvirke en pris- og lønnsspiral der prisvekst fører til lønnsvekst, som igjen øker prisene, og så videre.

Det slår von Brasch fast at han ikke tror kommer til å skje.

– Så lenge utgangspunktet er hva som er lønnsomheten i konkurranseutsatt næringsliv, vil man unngå lønns- og prisspiral, sier han.