Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mens køane veks hos frivillige, søker færre økonomisk hjelp i Noregs nest største by:

Færre får sosialhjelp

STOR PÅGANG: Dagleg leiar Marcos Amano opplever stor pågang på Robin Hood Huset. Hos sosialtenesta i Bergen kommune er det færre som i år søker økonomisk sosialhjelp enn på same tid i fjor. Martin Årseth, Klassekampen

NEDGANG: Pågangen etter økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune går ned, trass i at alt blir dyrare. Robin Hood Huset i Bergen ber kommunen undersøka om behovet reelt sett er større.

Risgraut og meksikansk gryte står på menyen.