Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Starter gransking av strømnettet

STRØM: Kapasiteten i kraftnettet er under press i store deler av landet. Trolig er det behov for store investeringer langs kysten. Nå starter Riksrevisjonen gransking. Stortingets kontrollorgan skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å finne ut hvordan nettutviklingen og saksbehandlingen er tilpasset samfunnets behov. Granskingen stiller tre overordnede spørsmål: 1) Fungerer systemet for planlegging av nettet godt nok? 2) Behandler NVE konsesjonssøknadene effektivt, og blir de riktige prosjektene prioritert? 3) Sørger Statnett for at strømnettet bygges på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte? ©NTB

Bildetekst TTMYD_DcfEA: