Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tror på norsk gass i EU-omlegging

EKSPORT: Norsk gass kan få en viktig rolle i Europa. Det er store ressurser igjen på sokkelen. Størst er potensialet i Barentshavet, men der mangler infrastrukturen. Norge er allerede en viktig og langsiktig gassleverandør til Europa, og norsk gass kan bli sentral i energiomleggingen i EU, slår Oljedirektoratet fast i Ressursrapport 2022, som ble lagt fram i går. Det inkluderer høy leteaktivitet, videreutvikling av teknologi for å hente opp mer fra felt i drift, aktive aktører – og utbygging av infrastruktur. Ressursestimatet øker litt hvert år, mye grunnet ny teknologi som gjør det mulig å finne mer enn tidligere antatt.©NTB