Du kan bla til neste sideBla med piltastene

KrF må sjå på at Venstre i byrådet losnar på skjenken:

Klar for meir øl

NYE TAKTER: Med Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) som ny byråd for byutvikling i Bergen får Venstre «ein post som ligg Venstre-hjartet nært», seier partiets Per-Arne Larsen. Her Fjeldstad i fjortande etasje i rådhuset i byen. Klassekampen

SATSING: Venstre skal få skine meir i Bergen når dei no får ansvaret for skjenkepolitikk og byutvikling.

Måndag gjekk KrF ut av byrådet i Bergen, og dei tre attverande partia Ap, MDG og Venstre måtte så finne ut korleis dei skulle fordele postane mellom seg.

I går vart Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) presentert som ny byråd for byutvikling, og Venstre går med det frå éin til to byrådar. I tillegg gjorde byrådet fleire endringar i ansvarsområda til byrådane.

– Vi får overta skjenkepolitikk, som er viktig for næringslivet vårt, og vi doblar mannskapet. Vi får ein post som ligg Venstre-hjartet nært. I sum kjem vi veldig godt ut av det, seier finansbyråd Per-Arne Larsen (V).

– Er det godt å få KrF ut av byrådet og ta over skjenkinga sjølv?

– Vi har samarbeidd godt med KrF og fått stort gjennomslag. Det er viktig for næringslivet med føreseieleg politikk. Vi vil ha meir skjenking på restaurantar og bylivspubar, seier Larsen og held fram:

– No må vi sjå på kva handlingsrom som finst innanfor den vedtekne skjenkepolitikken. Lineskiftet er at skjenkepolitikk er næringspolitikk når det kjem til søknadar, kven som skal få, og kvar det skal liggje.

Kampen om ølet

Leiar Heine Johansen i Bergen Venstre, som sjølv driv innan skjenking, er glad for at Venstre har fått ei hand på rattet i skjenkepolitikken.

– Venstre ønskjer ei meir liberal line enn den som har vore ført til no. Om dette skal vere ei ønskeliste, vil eg at vi får skjenke til klokka tre, og at det vert opna opp for meir uteservering, seier han.

«Eg vil at vi får skjenke til klokka tre, og at det vert opna for meir uteservering»

FINANSBYRÅD PER-ARNE LARSEN (VENSTRE) I BERGEN

I KrF er det misnøye om dette lineskiftet, som følgjer av at partiet gjekk ut av byrådet.

Gruppeleiar Håkon Pettersen seier at dette var noko dei frykta då dei gjekk ut av byrådet, og er skuffa over byrådet.

– No skal næringsinteressene vege tyngre enn folkehelse, sosialfaglege råd og omsynet til sårbare grupper, seier han.

«Meiner det er rett»

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) fortel at då byrådet tok over i 2019, var planen heile tida å evaluere og eventuelt gjere endringar i byrådsavdelingane, men at koronapandemien gjorde det vanskeleg. Då KrF gjekk ut av byrådet, fekk dei eit naturleg høve til å gjere det.

– Venstre har hatt éin byråd i tre år. Det er ein utruleg viktig post og skal syte for stram økonomistyring. No får dei ein post for å vise fram meir av politikken sin, seier han og held fram:

– Eg meiner det er rett at Venstre fekk den posten, og i den same vurderinga har vi gjort større endringar der alle kjem godt ut.

Posten MDG har hatt for byutvikling og klima, vert delt opp. MDG får halde på samferdsel, klima og miljø med byråd Thor Haakon Bakke, men sjølve byutviklingsdelen går til Venstre.

– Det gjev oss høve til å vise politikken vår på mange nye område, som sosialfeltet, psykisk helse, barnevern og flyktningar. Det er vi stolt over. MDG har aldri styrt desse områda før, korkje her, i Oslo eller nasjonalt, seier Bakke.

Fjeldstad kjem frå bystyret, der ho har sete i komiteane for helse- og sosial og for miljø- og byutvikling.

– Kva får byrådet når du no går inn?

– Byrådet får ein som kjenner feltet godt. Eg var fraksjonsleiar for Venstre då vi forhandla om kommuneplanen. Og så styrer vi på byrådsplattforma, så eg vil styre på det same grunnlaget som før, seier ho.