Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Atomvåpen

  • Denne uka ble det første statspartsmøtet for atomvåpenforbud avholdt i Wien. Representanter fra nærmere 100 land var til stede. Så langt er det 86 land som har signert FN-traktaten som forbyr all tilknytning til atomvåpen, mens bare 65 land har ratifisert den. Ingen av verdens ni atommakter har villet ratifisere avtalen, heller ingen Nato-land. Norge var likevel til stede etter at det ble slått fast i regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra i fjor høst at Norge skulle delta som observatører når landene som har sluttet seg til atomvåpenforbudet, skulle møtes. Til tross for kritikk både fra USA og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har flere andre Nato-land som Tyskland, Belgia og Nederland fulgt Norge og også deltatt på møtet i Wien som observatører.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production