Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Åremål

  • 63 prosent midlertidig ansatte. Smak litt på tallet. Snakker vi om et hotell, en klesbutikk, en hamburgersjappe? Slett ikke. «Verstingen» er Kunsthøgskolen i Oslo (Khio), som forklarer sin høye andel midlertidig ansatte med et stort antall åremålsstillinger. Kunstutdanningene har nemlig anledning til å ansette forskere og undervisere på åremål «når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet». Tanken er at kunsthøyskolene skal kunne ansette aktive kunstnere, men uten å sabotere kunstnerskapet – derfor tidsbegrensningen. Dessuten er man redd for at undervisere skal «bite seg fast» og la sitt kunstsyn gjennomsyre skolene i flere årtier. Åremål blir en måte å sikre utlufting på.
  • Ideen om at samfunnet må avgrense kunstnernes mulighet til fast jobb – fordi mange ville valgt bort kunsten straks de var trygt etablert i et kontorlandskap? – er det vanskelig å ta alvorlig. Da er det lettere å forstå behovet for sirkulasjon. Men kunstutdanningene er ikke den eneste arbeidsplassen i Norge som er avhengig av nye impulser en gang iblant, og de fleste steder klarer man å dekke dette behovet helt uten åremålsstillinger. Dessuten viser statistikken at midlertidigheten i kunstutdanningene omfatter langt flere enn de aktive kunstnerne. Forskerforbundet mener adgangen til åremål «misbrukes grovt», og at det går ut over stillingstrygghet, forutsigbarhet og akademisk frihet.
  • Statsråd Ola Borten Moe (Sp) varslet i går at han vil gjøre endringer i universitets- og høyskoleloven for å bremse bruken av midlertidighet. For eksempel skal det bare være mulig å ha én åremålsperiode som postdoktor. Dessverre ligger ministeren unna kunstutdanningene i denne omgang – han nøyer seg med å be sektoren om innspill. Her er det mange som bør gripe pennen fatt. Forestillingen at kunstskolene er en unntakssone der usikkerhet og løse arbeidsforhold gir oss «kvalitet», bør snarest skrotes. Her, som ellers i arbeidslivet, er faste stillinger den beste grobunn for kreative og modige ytringer.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production