Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Streik og lockout har ikkje fått flyt i forhandlingane mellom flyteknikarane og NHO:

Føler seg misforstått

I KONFLIKT: Leiaren i Norsk Flytekniker Organisasjon, Jan Skogseth, seier han ikkje har høyrt noko frå motparten NHO sidan søndag. FOTO: FRODE HANSEN, VG

KAMP: Media har dekt konflikten skeivt, meiner leiar Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon. Han seier han har fått drapstruslar for streiken.

Natt til laurdag braut meklinga mellom Norsk Flyteknikar Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart.

Flyteknikarstreiken, som framleis sto på da avisa gjekk i trykken i går, har ført til fleire kanselleringar for reiseklare nordmenn som vil til Syden. Leiar i NFO, Jan Skogseth, som fortel om drapstruslar etter at organisasjonen starta streiken, seier at media har malt eit feil bilde av konflikten.

Feil reknestykke

– Vi kjenner oss ikkje igjen i den snittlønna som blir gjeve att, heller ikkje med tillegg. Kva talgrunnlag dei har brukt, er vi usikker på. Ja, det finst folk som tener dette, men det er ikkje snittlønna.

Administrerande direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, har uttalt at flyteknikarane tener 780.000 kroner i året og no vil auke timelønna med 60 kroner.

– Ein flyteknikar som jobbar dagskift heile året, vil ha under 600.000 kroner i årslønn. Viss du har betre betalt enn det, så er du enten veldig høgt på rangstigen eller så kjem det frå kompensasjon for jobb på natt, kveld og heilagdag.

Skogseth meiner flyteknikarane har sakka ut i lønnsforhandlingar over fleire år.

– I dårlege tider har vi fått lågare enn frontfaget, og det er alltid dårlege tider i flybransjen. 60 kroner auke i timelønn er eit forhandlingsutspel, men har aldri vore eit absolutt krav frå oss.

– Når arbeidsgivar ikkje rikkar seg, så blir det ståande stille.

Sjølv om forslaget til NFO ikkje skil mellom dei som tener mest og minst, seier Skogseth at det viktigaste er å auke minstelønna.

Sidan mange av flyteknikarane kjem frå elektronikkbakgrunn, meiner han at det er naturleg å samanlikne seg med dei.

– Vi vil auke minstelønna til same nivå som minstelønna til elektrikarane.

Det trengst det ei auke på 60 kroner i timen til for å få til, meiner NFO.

Fleire som sluttar i jobben

Skogseth seier at han er uroa for framtida til yrket.

– Tradisjonelt sett har ikkje folk slutta som flyteknikarar, men no ser vi ein aukande trend der folk sluttar og går til konkurrerande yrke.

– Kvifor er de så uroa for dette? Er ikkje det arbeidsgivar sitt problem?

– Vi vil ta vare på yrket i Norge.

– Er det verdt å streike for?

– Vi meiner det, i kombinasjon med den fagforeiningsknusinga som dei driv med. Knusinga blir endå tydlegare med at dei varslar om lockout.

Skogseth er uroa for at NHO ønsker å ta frå dei forhandlingsrett for fleire grupper.

– Omfangsparagrafen vår er eit krav som betyr minst like mykje som lønn.

For å tiltrekke seg meir folk meiner Skogset at det trengst ein kombinasjon av betring i lønn og arbeidsvilkår.

«I dårlege tider har vi fått lågare enn frontfaget, og det er alltid dårlege tider i flybransjen»

JAN SKOGSETH, LEIAR I NORSK FLYTEKNIKER ORGANISASJON

– Vi ønsker mindre nattarbeid, men det er ikkje arbeidsgivar interessert i.

Dersom teknikarane skal jobbe mindre natt, blir fleire fly ståande på bakken om dagen. Sidan dette ikkje er aktuelt for arbeidsgivarane, må teknikarane opp i lønn, meiner Skogseth.

Fare for liv og helse

På måndag annonserte NHO at dei ville innføre lockout, dersom det ikkje blir einigheit før den tid. Skogseth meiner det er svært spesielt at dei går til det steget så tidleg i ein konflikt.

– Vi har hatt ein gradvis opptrapping med fokus på å unngå dette. Dei har uttalt at dei ikkje ønsker å tvinge fram tvungen lønnsnemnd. Då undrar eg på kvifor dei gjer dette.

NHO har uttalt at lockouten var for å få NFO tilbake til forhandlingsbordet, men Skogseth seier at han ikkje har høyrt noko frå dei sidan søndag.

No vil han søke om lockout-unntak for flyteknikarane som jobbar med redningsfly og andre livskritiske funksjonar.

– Vi søker på vegner av medlemmene i Babcock og Widerøe og SAS.

Direktøren i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, hadde ikkje tid til intervju i går, men skriv dette i ein e-post til Klassekampen:

«Det er bedriften som må søke om dispensasjon. Dersom vi mottar en slik søknad, skal vi selvsagt behandle den.» Og vidare:

«I en slik sak er det virksomheten som har ansvaret for å vurdere om en streik medfører fare for liv og helse, og da om man skal søke om en dispensasjon.»

Onsdag ettermiddag var det endå ikkje planlagt nye møter mellom partane i konflikten.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production