Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bring-budene jobber under omstridt kontraktNå svarer Posten-sjefen

Lover ikke budene bedring

FORANDRE: Posten-sjef Tone Wille vil vurdere å gi de selvstendig næringsdrivende Bring-­budene bedre betalt og å endre kontrakten de må signere. Men hun kan ikke love noe ennå.
Foto: Tom Henning Bratlie

LOVLIG: Posten-sjef Tone Wille mener Brings kontrakt med budene er lovlig. Hun gir ingen løfter, men vil gjennomgå både betalingen og kravene de stiller.

En Posten-sjåfør står opp om morgenen og tar på seg den røde uniformen sin. Hvis han faller og brekker beinet på vei til jobb, trenger han ikke bekymre seg for annet enn helsa: Han er ansatt i Posten og vil få utbetalt sykepenger.

På samme tid trekker en annen sjåfør en grønn T-skjorte med Bring-logo over hodet. Han har ikke råd til å skli. Han er selvstendig næringsdrivende og har ansvar for seg selv.

Bring er heleid av Posten, som er heleid av staten. Mens nesten alle som jobber for Posten er ansatt, er alle som kjører budbil for Bring, innleid. Da slipper Bring utgifter til pensjon, feriepenger, sykepenger og arbeidsgiveravgift.

Klassekampen har denne våren intervjuet 32 budbilsjåfører. 21 av dem har enkeltpersonforetak. En av dem heter Trond Øverby og har vært Bring-bud i over ti år. Tirsdag 14. juni fortalte han at han jobbet mellom ti og tolv timers arbeidsdager og iblant gikk med krykker på jobb fordi han ikke hadde råd til å være syk.

Nå lover Posten-sjef Tone Wille å evaluere om betalingen Bring-budene får, er god nok. Hun lover også å gå gjennom kontrakten.

– Vi skal se over den og se om det er mulig å forenkle noen av punktene. Det er viktig for oss å ha muligheten til å kontrollere at leverandørene driver ordentlig. Det er spesielt viktig i en uregulert bransje, sier Wille.

Mener kontrakten er lovlig

Onsdag 15. juni publiserte Klassekampen kontrakten som Bring Courier & Express inngår med sine bud.

Kontrakten pålegger sjåføren så mange plikter at den kan være ulovlig, sa Fagforbundet-advokat Kjetil Edvardsen i Klassekampen på torsdag.

Det er Wille ikke enig i.

– Vi mener at den kontrakten er fullt lovlig, og det har vi gjort både interne og eksterne juridiske vurderinger av. Når det er sagt, skjønner jeg at noen kan synes den er omfattende og kompleks, sier hun.

Den 30 sider lange kontrakten slår blant annet fast følgende:

  • Bring-budet må sørge for egen bil og betale alle utgifter til bilen.
  • Budet er ikke garantert inntekt eller oppdrag.
  • Budet må selv betale for Bring-logo på bilen og uniform. Budet kan ikke bruke bilen med Bring-logo til annen kjøring, selv om man eier bilen selv.
  • Hvis de ikke leverer tilbake uniformen gratis til Bring innen fem dager etter kontraktslutt, kan Bring holde igjen 5000 kroner av betalingen.
  • Hvis budet ikke dokumenterer at Bring-logoen er fjernet fra bilen innen sju dager etter at avtalen avsluttes, kan Bring trekke 20.000 kroner fra betalingen til budet.

Lover å gå gjennom

Arbeidspolitiker i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sa lørdag til Klassekampen at kontrakten bør skrotes. Wille sier at Posten i kjølvannet av Klassekampens avsløring kommer til å gå gjennom hele kontrakten.

– Kommer dere til å endre på innholdet i kontrakten?

– Vi kommer til å se over om den kan forenkles.

– Problemet er vel ikke at den er så lang. Det handler om hva som står der. Er det noen punkter i den som du tenker man bør endre?

– Jeg tenker at vi allerede har satt i gang et arbeid med å se på om den både kan forenkles og om det er noen områder vi kan endre. Men jeg kan ikke foregripe konklusjonen på den gjennomgangen nå.

De kan være vaktmestre

Advokat Kjetil Edvardsen, som blant annet representerte saksøkerne i Aleris-/Stendisaken, mente Bring-kontrakten har så mange likhetstrekk med et ansettelsesforhold at budene burde vært fast ansatt. Det mener ikke Wille.

– Jeg mener at kontrakten regulerer på en god måte, om enn kanskje omfattende, våre plikter som oppdragsgiver og motpartens plikter som oppdragstaker. Vi vet jo at en del av underleverandørene leverer andre typer tjenester. Det står de jo fritt til å gjøre.

– Hvis du er enkeltpersonforetak med én egen bil, så er det i praksis ikke mulig å ha andre sjåføroppdrag?

«Samtidig kan du utføre andre tjenester, vaktmestertjenester, for eksempel»

TONE WILLE, POSTEN-SJEF

– Nei, det ser jeg. Jeg er enig i det, hvis du er én person og har én bil. Samtidig kan du utføre andre tjenester, vaktmestertjenester, for eksempel.

– Når skal de gjøre det? Hvis de jobber tolv timer om dagen, har de ikke tid til det.

– Nei, da, jeg skjønner det. Det vi kommer til å gjøre, er å styrke vår egen oppfølging og kontroll med leverandørene. En av de tingene vi skal gjøre, er å analysere størrelsen på det vederlaget som de får av oss, sier Wille.

Skal se på betalingen

Halvparten av de selvstendig næringsdrivende sjåførene Klassekampen intervjuet, fortalte at de jobbet opp til tolv timer per dag, fordi betalingen per levering er så lav.

Posten-sjefen vil ikke svare på om betalingen Bring-budene får, er for lav.

– Jeg kan ikke foregripe hva som blir utfallet av det.

– Er det riktig at man skal måtte jobbe én og en halv arbeidsdag per dag for å tjene nok til å så vidt klare seg?

– Det blir et retorisk spørsmål, for de har valgt å drive for seg selv. I mange år har denne modellen fungert veldig bra, sier Wille.

– Har dere noe handlingsrom til å gi bedre betalt?

– Vi må drive ordentlig som en ordentlig aktør. Vi mener jo at vi gjør det. Så får vi se om det er sånn at noen av underleverandørene våre enten ikke har nok oppdrag eller om det er et eller annet som ikke er godt nok. Så må vi ta konsekvensene av det, sier Wille.

Tilpasset seg markedet

Posten-sjefen mener det er en logisk grunn til at det er forskjell på budbilsjåfører i Bring og ansatte i Posten. Da det ble færre brev å levere på tidlig 2000-tall, valgte Posten å tilpasse seg et logistikkmarked i vekst. Da var det mest hensiktsmessig å kjøpe inn en del av tjenestene innen budvirksomhet, ifølge Wille

Spol tjue år fram til 2021, og Bring hadde 277 underleverandører innenfor hjemlevering og bud og ekspress. Av disse var 163 enkeltpersonforetak. Alle underleverandørene kan selge kjøreoppdragene videre til nye underleverandører.

Posten og Bring kan i dag ha mer enn ett ledd med underleverandører. Jo flere ledd, jo flere skal pengene deles på. Wille sier det er et tema som nå diskuteres i Posten.

– Vi kommer til å lage helt tydelige kriterier for i hvilke tilfeller det er lov å ha mer enn ett ledd og hvem som skal godkjenne det, sier hun.

Klassekampen gransker transportbransjen
Serie

Klassekampen gransker transportbransjen

Ingen garantert inntekt, og budbilsjåfører som selv må betale for uniformer, ødelagte pakker og for å gjøre om bilen. Klassekampen har undersøkt forholdene de som leverer pakker hjem til deg, jobber under.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production