Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kraftig oppgang i helseutgiftene

ØKONOMI: Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 418 milliarder kroner i 2021. Det er en kraftig økning fra fjoråret. Samlet steg helseutgiftene 7,3 prosent i løpende priser, den høyeste veksten siden 2015, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Helseutgiftene utgjorde om lag 77.200 kroner per innbygger i 2021, 4900 kroner mer enn i 2020. Gjennomsnittsveksten de siste ti årene har ligget på 2500 kroner. SSB trekker fram koronapandemien som en av årsakene. Statsforvaltningens utgifter til vaksiner lå på 2,8 milliarder kroner i 2021. Kommunene hadde i tillegg store utgifter knyttet til testing, isolering, smittesporing, karantene.©NTB