Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gode tider

  • Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) presenterte i går årsrapporten for statens direkte eierskap. Staten er en betydelig eier, med eierandeler i 71 ulike selskaper. I noen av dem er målet størst mulig avkastning, mens i andre finnes det også en særskilt begrunnelse for eierskapet. De aller fleste, som Statnett, helseforetakene og teatrene, skal oppfylle samfunnsmessige mål i sine sektorer. For statens ni børsnoterte selskaper var 2021 et helt eventyrlig år. Avkastningen i selskaper som Equinor, Norsk Hydro, Yara, DNB, Telenor og Kongsberg Gruppen var i fjor på 53,6 prosent. Til sammenlikning var den gjennomsnittlige avkastningen på Oslo Børs 23,4 prosent. Flere av disse selskapene har nytt godt av at råvareprisene på verdensbasis har skutt i været. Norsk Hydro har tjent på høye aluminiumspriser, Statkraft på kraftprisene, mens Equinor tjener gode penger på skyhøye olje- og gasspriser. I år ventes det at Equinor vil betale mer skatt til den norske staten enn Apple, Microsoft, Google og Facebook til sammen. Det er liten tvil om at opprettelsen av Statoil for 50 år var et nasjonalstrategisk sjakktrekk. Spørsmålet er bare om dagens politikere er like våkne og strategiske som datidas.
  • Vestre sa i går at det vil bli slått ned på ekstravaganse i statlige selskaper. «Vi er opptatt av moderasjon», sa han, uten å kommentere topplederlønninger som ikke framstår som utpreget nøysomme. Næringsministeren har allerede kastet styret i det statlige investeringsselskapet Argentum, og til Klassekampen i dag sier han at det kan skje med flere hvis de ikke forholder seg til statens retningslinjer. Det viktigste er likevel at selskap og foretak som har et offentlig oppdrag ikke forfaller til å fremme egne eller en spesiell bransjes interesser. I det siste har det blant annet vært stilt spørsmål om Statnett i tilstrekkelig grad har breie samfunnsinteresser for øye når foretaket utvikler den norske energipolitikken. Slike og andre spørsmål vil bli drøftet i eierskapsmeldingen som kommer til høsten. Jan Christian Vestre har allerede signalisert en mer aktiv statlig eierskapspolitikk. Det er på høy tid.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production