Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Innleide Bring-bud må betale logo, uniform og bøter selvMå signere taushetserklæring

BUDENE BÆRER RISIKOEN SELV

KONTRAKTEN: Over 30 sider lister Bring Courier & Express opp kravene de stiller til sine underleverandører. Se hele kontrakten på klassekampen.no.

KONTRAKT: Her er kravene Bring, et statlig eid selskap, stiller til de innleide budene som leverer varer hjem til deg.

Klassekampen har fått tilgang på en kontrakt som det statseide logistikkselskapet Bring tilbyr selvstendig næringsdrivende bud. Den 30 sider lange kontrakten lister opp en rekke omfattende krav den enkelte budbilsjåfør må følge.

Blant annet må budet selv bekoste Bring-logo på bilen og Bring-uniform. Samtidig nektes budene å bruke bilen de selv eier, til andre ting enn oppdrag for Bring. Likevel garanteres ikke budet inntekt i det hele tatt.

32 sjåfører, deriblant flere som kjører for det statlige selskapet, har fortalt Klassekampen om forholdene i budbilbransjen i denne artikkelserien. Vi har sett flere eksemplarer av kontrakten, som Bring selv bekrefter er standard når Bring Courier & Express inngår avtale med selvstendig næringsdrivende budbilsjåfører.

Samtlige underleverandører er ifølge kontrakten bundet av taushetsplikt, og har ikke lov til å snakke om kontraktens innhold. Det er ikke presisert hvorvidt taushetsplikta også gjelder Bring.

Utdrag fra kontrakten:

17. Oppdrag for andre

17.1 Leverandøren står fritt i å utføre oppdrag for andre enn Oppdragsgiver. Transportmidler, profilert arbeidstøy, effekter og lignende som omfattes av Oppdragsgivers retningslinjer for profilering, eller som på annen måte kan knyttes til Oppdragsgiver, kan ikke benyttes til å utføre oppdrag for andre enn Oppdragsgiver.

...

4. Avslutning og tilbakelevering mv.

4.1 For at Oppdragsgivers profilerte arbeidstøy og kjennetegn ikke skal kunne misbrukes, skal Leverandøren senest innen opphøret av Avtalen levere inn alt profilert arbeidstøy (også det som er slitt og skadet) og av profilere alt materiell brukt til utførelse av oppdrag iht. Avtalen, jf. Avtalen punkt 21.7. Leverandøren er ansvarlig for å gjennomføre og kontrollere at dette gjøres i tråd med Avtalen.

...

4.4 Dersom ikke Leverandøren innen 7 dager etter opphør av Avtalen på dokumentert vis har avprofilert materiell/transportmiddel, har Oppdragsgiver rett til å beholde inntil NOK 20.000 fra den kompensasjon Leverandøren har krav på for utførelse av Kundeoppdrag, likevel slik at profileringen i alle tilfeller skal fjernes.

Les en sladdet versjon av kontrakten her.

Betaler logo selv

Bring ligger under Posten, som er heleid av den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet. De bruker både aksjeselskap og enkeltpersonforetak som underleverandører. Det statlig eide selskapet kjøper tjenester av selvstendig næringsdrivende sjåfører med egne foretak for å dekke sitt transportbehov. I 2021 hadde Bring 277 underleverandører innenfor hjemlevering og bud og ekspress. Av disse var 163 enkeltpersonforetak.

Budbilsjåførene med foretak eier ofte egen varebil. Likevel viser kontrakten at Bring pålegger sjåføren å foliere varebilen i den gjenkjennelige grønnfargen og med Bring-logo. Kostnaden for foliering og uniform må sjåføren selv stå for.

Når avtalen avsluttes, har sjåføren sju dager på seg til selv å fjerne folieringen. Dersom det ikke er gjort, og det har blitt sendt dokumentasjon på det innen fristen, påberoper Bring seg retten til å beholde 20.000 kroner fra betalingen til budet.

Uniformen må leveres tilbake til selskapet, selv når den er slitt, men budene får ikke pengene tilbake. Hvis dette ikke er gjort innenfor fristen, heter det at Bring har rett til å beholde inntil 5000 kroner av betalingen.

Selv om budene selv må kjøpe reklame til bilen og uniform til seg selv når de begynner å kjøre for Bring, kan de belastes inntil 25.000 kroner hvis de ikke gir utstyret gratis til Bring når de slutter å kjøre for det statlige selskapet.

Bilen må være grønn i perioden budbilsjåføren tar oppdrag for Bring, men oppdragstakeren er ikke garantert noen oppdrag. Bring åpner likevel for at budet kan ta oppdrag for andre. Imidlertid slår kontrakten fast at sjåføren ikke kan bruke en varebil med Bring-logo til å utføre oppdrag for andre.

I praksis vil dermed en enkelt budbilsjåfør måtte eie to varebiler for å spe på inntekten ved siden av å ta oppdrag for Bring. De må også bytte mellom de to bilene dersom de skulle få oppdrag fra flere samme arbeidsdag.

Sjåførene med enkeltpersonforetak som Klassekampen har snakket med, har oppgitt at de bare eier én bil.

Bærer ansvaret aleine

I tillegg til å være ansvarlig for varebilen, holdes det enkelte budet økonomisk ansvarlig for varene som fraktes. Budbilsjåføren står dermed aleine ansvarlig for å erstatte varen dersom den går tapt eller får en skade i tida fra overtakelse til den er levert. Det er altså budet som ene og aleine bærer risikoen.

Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak kan det være store svingninger i omsetning og utgifter. I kontrakten må budet skrive under på at det er innforstått at antall oppdrag vil variere, og at Bring ikke kan garantere et bestemt antall og minimumsbeløp ved inngåelsen av avtalen. Det finnes ingen nedre grense for hvor lite en budbilsjåfør med eget foretak kan tjene i et samarbeid med Bring.

I kontrakten påberoper Bring seg retten til å si opp avtalen med en underleverandør dersom denne er under etterforskning og mistenkes for alvorlig kriminalitet, også før det foreligger en rettskraftig dom.

– Friheten har du uansett

Geir Arne Rundholt er regionsjef for Østlandet i Bring Courier & Express. Han mener at kontrakten ikke setter begrensninger på hvem den enkelte sjåfør kan ta oppdrag for.

– Den Bring-profilerte bilen er den eneste begrensningen vi setter. Hvis du driver enkeltpersonforetak eller aksjeselskap har du gjerne flere biler hvis du driver litt større. Kontraktskrav om firmaprofilering er ikke uvanlig i transportbransjen, uavhengig om man driver enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

– Men hvis man har enkeltpersonforetak, og driver aleine, har man flere biler da?

– Det er flere som har det, også av de som kjører for oss. Hva du gjør når du ikke utfører Bring-tjenester, står du fritt til å gjøre.

– Blir de kompensert på noen måte? Bilen de eier, låses jo til Bring.

– Det står de fritt til å gjøre selv, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

– Samtidig må man gjøre det for å kunne ta oppdrag for Bring. De er heller ikke garantert inntekt med den bilen.

– Når vi har transportører (underleverandører, journ.anm.) som har vært hos oss i mange år, så er det butikk i det for dem. Vi har ingen intensjon om å ha masse Bring-profilerte biler stående uvirksomme. Det er ikke sånn vi opererer, sier Rundholt og blir supplert av Pettersen:

– Nei, og som sagt, friheten har du uansett.

– Det er ingen som tvinges til å jobbe for Bring. Det er helt frivillig, sier Pettersen.

– Det er en ganske omfattende kontrakt?

– Ja, og det er ikke alle som kjører for oss. Vi setter en del krav til de som skal kjøre for oss, sier han og fortsetter:

– Det er også for å opptre ryddig at vi har en omfattende avtale.

– Det er mange krav, og mye ansvar som hviler på den enkelte oppdragstaker. Hva tenker dere om den fordelingen?

– Så kan du snu på det. Hvis man ikke hadde satt noen krav, hvordan hadde det sett ut da?

– Er alle disse kravene nødvendige?

– Er det noen krav der som ikke er nødvendige?

– Jeg lurer for eksempel på det at de må betale for arbeidsuniformen, og når de er ferdige, så må man levere den til Bring. Blir man kompensert for det?

– Nei, det er brukt tøy, sier Rundholt.

– Hvorfor må man levere det tilbake når man har kjøpt det?

– Det er det blant annet et sikkerhetsaspekt ved, sier Pettersen, som viser til at når de ikke lenger er på kontrakt med selskapet, er de heller ikke Brings ambassadører.

Rundholt legger til:

– Når man driver et foretak og har utgifter, så har du også et regnskap på de utgiftene du har i foretaket ditt. Du driver et foretak, og da må du bruke noe penger på produksjonsmidler. De driver jo foretak og velger å signere en kontrakt og selge tjenesten sin til oss.

Har du tips om budbilbransjen? Ta kontakt: gravegruppa@klassekampen.no. Ønsker du å sende sensitive tips, finner du framgangsmåten her: klassekampen.no/side/tips-oss

Klassekampen gransker transportbransjen
Serie

Klassekampen gransker transportbransjen

Ingen garantert inntekt, og budbilsjåfører som selv må betale for uniformer, ødelagte pakker og for å gjøre om bilen. Klassekampen har undersøkt forholdene de som leverer pakker hjem til deg, jobber under.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production