Du kan bla til neste sideBla med piltastene

TV 2 skal egentlig nå ut til 95 prosent av befolkningen, men 530.000 har hatt svarte skjermer siden april:

Ber statsråden gripe inn

TRUER MED KUTT: Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) mener TV 2 bør få mindre i statsstøtte hvis kanalen ikke er tilgjengelig for nordmenn flest. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB

En halv million nordmenn har vært uten TV 2 i snart to måneder. Nå må kulturministeren gjennomgå statens avtale med kanalen, krever opposisjonen.

Fra 2019 har TV 2 mottatt inntil 135 millioner kroner i statlig støtte hvert år. Samtidig som staten har tildelt kanalen store pengebeløp for å være allmennkringkaster, er TV 2 stadig i konflikter med distributører. Det har ført til svarte skjermer for mange tv-tittere.

Nå har kanalen ligget i konflikt med Altibox i to måneder, og 530.000 personer har ikke hatt tilgang på TV 2.

– Dette er en kringkaster som mottar offentlig støtte for å nå ut til folk flest, samtidig som de stadig er i konflikt med ulike distributører, sier Terje Halleland, stortingsrepresentant for Frp.

– De er stadig i konflikt

Halleland har etterlyst politisk handling fra kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i et skriftlig spørsmål i Stortinget.

– Trettebergstuen svarte at det er muligheten til å se TV 2, og ikke hvor mange som faktisk ser det, som er kravet som ligger til grunn, sier han.

– Skal det offentlige bruke penger på å finansiere et sånt tilbud, må skattebetalerne faktisk få tilbudet.

I avtalen kanalen har med staten, som gjelder fra begynnelsen av 2019 til slutten av 2023, er det lagt en rekke krav for TV 2s oppdrag som kommersiell allmennkringkaster.

Blant annet skal TV 2s hovedkanalkunne tas imot av minst 95 prosent av norske husstander.

Halleland mener skattebetalerne ikke får den tjenesten de betaler for. Han synes saken er dårlig håndtert av Trettebergstuen.

– Det er greit at hun holder seg utenfor konflikten med Altibox, men hun bør kunne si noe om hva formålet med avtalen med TV 2 er.

– Tenker du at TV 2 bør få statsstøtte i like stor grad som de får nå?

– Om jeg skal komme med et ja/nei-svar, blir det et nei. Det må graves i om dette er vel anvendte penger som skattebetalerne får tilstrekkelig igjen for, sier Halleland.

– Jeg synes det er rart at TV 2 stadig vekk er i konflikt, stadig vekk med svarte skjermer. Dette har gått over lang tid uten at jeg har fått med meg at det er noe framgang å spore i forhandlingene.

Etterlyser endret avtale

Tidligere TV 2-journalist Finn H. Andreassen skriver i et debattinnlegg i Aftenposten at Trettebergstuen må komme på banen: «Det er ingen mening i at staten skal finansiere en løsning som ikke alle norske tv-tittere kan få mulighet til å se på skjermen.»

Enten må statsråden sørge for at TV 2 har et nyhetstilbud til alle norske hjem, eller så må man fjerne den statlige støtta til kanalen, skriver TV 2-veteranen.

Han får støtte fra Kathy Lie (SV), representant i Stortingets kulturkomité.

– SV støtter det å ha to allmennkringkastere. Det er bra for mediemangfoldet med en NRK-konkurrent. Men situasjonen vi er i nå, er ikke sånn det var tenkt, sier Lie.

«Enten må kanalen være en faktisk allmennkringkaster, eller så må de klare seg uten statsfinansieringen»

KATHY LIE, STORTINGSREPRESENTANT FOR SV

SV-eren ber kulturministeren gå gjennom TV 2-avtalen og se om det er behov for noen endringer.

– Enten må kanalen være en faktisk allmennkringkaster, eller så må de klare seg uten statsfinansieringen. Jeg håper TV 2 kan fortsette å være en allmennkringkaster.

– Lite forbrukermakt

Tage Pettersen (H), som er første nestleder i Stortingets kulturkomité, mener dessuten TV 2 bryter med kringkastingsloven når de ikke viser «begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning» til alle norske hjem.

Under paragrafen listes flere idrettsarrangementer opp.

– TV 2 sender noen av disse mesterskapene, men nå er det kunder hos Altibox som risikerer å ikke få sett dette.

Han ønsker å være forsiktig med å mene noe om den spesifikke konflikten mellom TV 2 og Altibox.

– Men de siste årene har TV 2 stått i ulike konflikter med distributører. Det er utfordringer knyttet til det. Blant annet at staten bruker penger på en avtale med TV 2.

– Men er det noe statsråden kan gjøre med det?

– Ikke denne spesifikke konflikten. Men dette er et sykdomstegn på at forbrukerne sitter med altfor lite makt. De har i liten grad mulighet til å bytte fra Altibox til en annen leverandør, sier Pettersen.

– Kan ikke ha en rolle

Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Gry Haugsbakken har forståelse for at Altibox-kunder synes saken er frustrerende.

«Vi har stor forståelse for at de som har mistet tilgang til TV 2s tilbud, opplever det som frustrerende. Og vi håper for seernes skyld at TV 2 og Altibox raskt kommer fram til løsninger som får en slutt på konflikten», skriver Haugsbakken i en e-post til Klassekampen.

Til kritikken fra stortingspolitikerne svarer Haugsbakken at ansvaret for tilsyn ligger hos Medietilsynet og ikke departementet.

«Som det framgår av det skriftlige svaret til Stortinget, har Medietilsynet ikke avdekket brudd på avtalen med staten i de tilfellene hvor seere har mistet tilgang til TV 2 Hovedkanalen».

Hun legger til at avtalen mellom TV 2 og staten ikke regulerer hvordan kanalen og distributører skal komme til enighet i konflikter.

«Vi kan derfor ikke ha en rolle i disse forhandlingene», skriver hun.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production