Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oljesplid under LO-kongressenIndustriforbunda vinn fram med sitt syn

Stoppar oljebremsforslag

MOT NORD: Eit høyringssvar om utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet viste nyleg spliden som er i LO om olje. Her er det boreriggen «Leiv Eiriksson» som er på leiting etter olje i Barentshavet. FOTO: OLE MAGNUS RAPP Ole Magnus Rapp

SPLID: Alle forslag til LO-kongressen om å bremsa oljeaktiviteten på norsk sokkel blir foreslått avvist. Det same gjeld forslag om varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Striden om klimapolitikk og norsk oljeutvinning er djup i LO. Når fleire hundre delegatar samlar seg til kongressen om tre veker, ligg det an til at LO held fast på den oljevenlege politikken.