Du kan bla til neste sideBla med piltastene

UDI venter færre flyktninger

ANSLAG: Det har kommet færre ukrainske flyktninger til Norge enn det Utlendingsdirektoratet (UDI) først anslo, og anslaget er redusert fra 60.000 til 45.000. UDI understreker at anslagene er usikre. De ulike anslagene UDI opererer med varierer fra 20.000 i det laveste scenarioet til 120.000 i det høyeste scenarioet. Planleggingsscenarioet, altså det UDI legger opp arbeidet sitt etter, ligger i midtsjiktet på 40.000 til 50.000 flyktninger. – Det vi har sett de siste ukene etter påske er en nedadgående trend. De siste ukene er det kommet rundt 100 asylsøkere om dagen i snitt, sier UDI-direktør Frode Forfang.©NTB