Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Frivilligheten får 95 millioner kroner mer. Ikke nok til norskopplæring, sier Caritas:

Får lite til opplæring

TRYGGHET I HVERANDRE: Valeriia Varavina, Antonina Yermolenko og Alina kjenner hverandre fra hjembyen Kharkiv. De håper at de kan holde sammen når de skal bosettes i en kommune. Her er de hos Caritas i Oslo.

LITE: Hjelpeorganisasjonen Caritas sier summen til tidlig norskopplæring er for liten. De er bekymret for at det kan gå utover andre sårbare grupper.

Så langt har det blitt registrert 15.154 asylsøknader fra ukrainske flyktninger i Norge, ifølge UDI. Blant dem er Valeriia Varavina, Antonina Yermolenko og Alina. De er fra byen Kharkiv og kom til landet for en måned siden. Alle har fortsatt familie i Ukraina. Alina viser en video på telefonen sin. Videoen har hun fått fra faren, og den viser ham og broren som sitter inne i et militært kjøretøy.

– Hver morgen sender faren min meg en tekstmelding der han sier at han lever, sier hun og fortsetter:

– Det finnes ingen god morgen lenger, det er bare «Jeg er i live».

En ny hverdag

Før krigen jobbet Alina som logistikkarbeider i et oljeselskap. Hun var fornøyd med livet sitt, men i løpet av morgentimene 24. februar ble alt endret. Hun har selv sett Putins krigshandlinger på nært hold. Gjennom tårene forteller hun om hvordan hun har sett sivile kvinner og barn bli drept.

Sammen med Varavina og Yermolenko bor hun nå på Hobøl akuttmottak.

De sier at det er et godt sted å være under omstendighetene. Yermolenko forteller om da de feiret ortodoks påske på mottaket.

– Noen kjøpte gaver til barna, og vi grillet pølser. Vi lagde et langbord utendørs. Vi var rolige og glade. I et lite sekund kunne vi glemme krigen, sier hun.

Det er viktig for dem å delta i det norske arbeidslivet. De har allerede begynt å lære norsk gjennom ulike gratis norskkurs. Likevel forteller de om et stort informasjonsbehov.

– Vi er takknemlige overfor norske myndigheter fordi vi har et sted å bo og mat, men vi mangler informasjon, sier Varavina.

Yermolenko legger til:

– Det er skremmende og stressende å ikke vite hva som skjer den neste dagen.

Mangler koordinering

Per Wenneberg er avdelingsleder i Caritas. De tar nå til orde for en nasjonal koordinering av frivilligheten. Han peker blant annet på at frivillige organisasjoner har ulike styrker.

– Det som var et problem innledningsvis, og delvis også nå, er koordinering på ankomstmottakene. Det har blitt opplevd som krevende at det frivillige tilbudet ikke har vært godt nok organisert.

I krisepakka som ble lagt fram torsdag, fikk frivilligheten 95 millioner mer. Av disse skal 50 millioner gå til tidlig norskopplæring.

– Summen til tidlig norskopplæring er for liten. Det lå allerede 30 millioner i potten, dette brukes til norskopplæring til mennesker som ikke har rettigheter innenfor introduksjonsprogrammet eller har brukt opp disse, sier Wenneberg og fortsetter:

– Mange arbeidsinnvandrere vi møter, benytter seg av denne ordningen. Jeg frykter at det kan gå ut over norskopplæringen til andre sårbare grupper når det kommer så mange ukrainske flyktninger.

Lene Vågslid (Ap) er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen. Vågslid sier at hun skjønner Wennebergs bekymring.

– Derfor er jeg glad for at det kommer styrkinger av ordningene, slik at vi sikrer at det tilbudet som skal gis til Ukrainerne, ikke går utover tilbudet til flyktninger fra andre land.

– Potten for tidlig norsk opplæring var 30 millioner, nå er den på 50. Er 20 millioner mer nok?

– Det er mye som er usikkert i denne situasjonen, og vi vet heller ikke hvor stort behovet vil bli. Nå er det enighet på Stortinget, og vi gjør endringer i lovverket for å få prosessen til å gå raskere. Frivilligheten er styrket betydelig.

Hun sier at hun lytter til Caritas når de sier at de ønsker en nasjonal koordinering. Likevel ligger ikke dette i planene enda.

– Jeg registrerer at det er ulike behov fra de frivillige organisasjonene. Frivilligheten skal være fri, men jeg har også fått tilbakemelding fra andre organisasjoner om at de ønsker en bedre løsning med tanke på logistikk.

– Koordineringen holdes foreløpig på et kommunalt nivå. Likevel er det et ønske om en overordnet koordinering?

– Det tar jeg med videre. Det må vurderes fra regjeringens side om det er kapasitet til å for eksempel ha en fast møteplass med frivilligheten.

Vågslid har forståelse for at ukrainske flyktninger synes det er frustrerende med manglende informasjon.

– Det er beklagelig at de har opplevd det. Jeg vet at det jobbes kontinuerlig med forbedringer. Det er viktig.

De tre vennene Varavina, Yermolenko og Alina håper at de kan holde sammen, også når de videre skal bosettes i en kommune.

– Nå venter vi bare på godkjenningsbrevet vårt fra Galtvort, sier Yermolenko med et smil.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production