Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Øver på å forsvare Finnmark

ØVER I FLOKK: Finnmark landforsvar øver på å forsvare Norge i Finnmark under øvelsen Winter Wolf, som varer til 25. mars. Hovedaktivitetene vil være på og rundt Porsangmoen i Porsanger. Det vil også være noe militær aktivitet i flere deler av fylket. – Gitt den utenrikspolitiske situasjon vi står i, så kan det kanskje stilles spørsmål ved hvorfor vi øver. La meg da minne på om at Finnmark landforsvar, og det norske forsvar for øvrig, er defensivt innrettet, sier oberst Tomas Beck. Øvelsen foregår samtidig med Nato-øvelsen Cold Respons, men ikke i de samme områdene. Winter Wolf kan komme til å berøre publikum fra lørdag 19. mars, ifølge Beck. ©NTB