Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er politiske vedtak som har liberalisert arbeidslivet.

Fagbevegelsens kamp mot løsarbeid trenger også støtte i lovverket

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Fram til 2000 var det forbudt å leie ut arbeidskraft i Norge. Etter at Høyre og Frp i flere år hadde forsøkt å få forbudet opphevet, fikk de med seg stortingsflertallet da Blaalidutvalget foreslo å liberalisere reglene i 1998. Lovendringen, som fikk støtte fra deler av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, ble begrunnet med at forbudet var vanskelig å håndheve. Mange arbeidsgivere hadde åpenlyst trosset lovforbudet, og ideen var at man skulle bekjempe lovløsheten med legalisering.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production