Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Retningsvalg

  • Denne uka varslet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen fra neste år vil avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg. Ordningen var en av Høyres prestisjeprosjekter og åpnet for at pasienten fritt kan velge behandling, også hos private aktører, mens det offentlige tar regningen. Slik mister det offentlige kontroll over utviklingen av deler av helsevesenet, mens kommersielle tilbud får vokse fram. Det har vært brei enighet på rødgrønn side om å skrote det frie behandlingsvalget, og et nytt stortingsflertall i høst gjorde den politiske snuoperasjonen mulig. Her leverer regjeringen det den har lovet.
  • Høyresida og venstresida er grunnleggende uenige om hvordan offentlige penger skal brukes. Mens Høyre og deres støttepartier vektlegger innslag av private selskaper i det offentlige velferdstilbudet, prioriterer venstresida at fellesskapet styrer skoler og sykehus. I flere saker har regjeringen markert en ny retning. Ved siden av avviklingen av fritt behandlingsvalg har den stoppet innføringen av karakterbasert opptak ved alle landets videregående skoler, samt stanset behandlingen av søknader fra privatskoler til en ny lov er på plass. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varslet denne uka at et nytt regelverk for private barnehager også er på trappene.
  • Dette er viktige politiske endringer, som sikrer at fellesskapet har hånda på rattet i utviklingen av velferdsstaten – selv om det internt på venstresida selvfølgelig er uenighet om tempoet og hvor hardt regjeringen skal skru til politikken. Selv om det har vært opphetet politisk debatt om disse sakene i årevis, får de lite oppmerksomhet nå når endringene endelig kommer. Det må være frustrerende for regjeringen å se at de nærmest synker i dype skogstjern, mens all oppmerksomhet rettes mot strømpriser og skjenkestopp. Det er likevel verdt å notere at det retningsskiftet flertallet stemte for, på mange områder er i full sving. Så må en regjering selvsagt også håndtere pågående kriser den ikke selv velger. Like fullt: I viktige saker for fellesskapet har vi fått ny retning.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production