Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er ikke Gud som har skapt markedene.

Stat uten styring

Glem Gud, det eneste som er virkelig hellig i dagens Norge, er markedet. De siste dagene har regjeringen gjentatte ganger blitt utfordret på hvorfor de ikke vil sette en makspris på strøm, slik både folk flest og sterke krefter i fagbevegelsen krever. Svaret er at markedet må få virke uten innblanding fra brysomme folkevalgte. Olje- og energiminister Marte Mjøs-Persen har ordet fra Stortingets talerstol: «Markedet har en viktig funksjon og må få virke uten innblanding.»