Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mellom nå og 2030 skal norsk olje- og gassproduksjon trappes kraftig opp:

Fullt kjør på sokkelen

EKOFISK 16.12.19: Trond Sverre Mål (62) er mekaniker på Ekofisk med 40 års erfaring med offshoreturnus. Foto: Marie von Krogh

ENERGI: Det har aldri vært så mange aktive olje- og gassfelt på norsk sokkel som i dag. Og flere kan det bli, anslår direktør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Hva skal Norge leve av etter olja? Mer olje og gass ser svaret ut til å være foreløpig.

I går lanserte Oljedirektoratet (OD) den årlige rapporten «Sokkelåret», som gir en oppsummering av aktiviteten på norsk kontinentalsokkel i året som gikk.

Rapporten gir et bilde av framtida til norsk petroleum. Og framtida viser økt produksjon av olje og gass. I løpet av de neste tre årene forventer Oljedirektoratet at det går mot en ny produksjonstopp i 2024. Det er 20 år etter den forrige toppen i 2004.

Direktør for Oljedirektoratet (OD) Ingrid Sølvberg anslår at Norge har hentet opp halvparten av petroleumsressursene som fins på sokkelen.

– Det er cirka 50 prosent av ressursene som er hentet opp. Og så er det 50 prosent som vi anslår fortsatt befinner seg i undergrunnen på norsk sokkel. Vi tror ikke at alt dette nødvendigvis vil bli hentet opp.

Rekordmange felt i drift

I 2021 ble det åpnet fem felt, og ingen eksisterende felt ble stengt ned. Det vil si at man i dag har 94 aktive felt. Aldri har det vært så mange aktive felt på norsk sokkel.

Og flere kan det bli. I fjor ble det oppdaget 20 nye olje- og gassfunn og levert inn åtte utbyggingsplaner.

– Det som representerer økningen i produksjonen, er at vi får en økning av olje. Vi har samtidig en veldig høy gassproduksjon som vil forbli høy ut tiåret, sier Kalmar Ildstad, direktør for lisensforvaltning i OD.

En stor del av økningen skyldes at «elefantfeltet» Johan Sverdrup øker oljeproduksjonen. Feltet, som er fullelektrifisert med fastlandsstrøm, vil aleine utgjøre 30–35 prosent av den totale oljeproduksjonen. Det ble åpnet i 2019 og skal etter planen produsere helt til 2069.

Det har i tillegg vært et lønnsomt år på sokkelen. Høy gassetterspørsel har ledet til økte inntekter til staten og i 2021 utgjorde dette 189 milliarder kroner. Det er en betydelig økning fra 113 milliarder i 2020. Likevel er det langt til 2019 da staten tjente 276 milliarder.

Gass er blitt viktigere

Norsk sokkel er ikke bare olje, men også gass. I 2000 utgjorde gass omtrent en fjerdedel av samlet produksjon. Nå utgjør det halvparten.

OD forventer at gassnivået vil holde seg stabilt dette tiåret. Dette skyldes at mye gass som tidligere er blitt injisert eller pumpet tilbake i feltene for å produsere olje, vil bli hentet opp dette tiåret.

Det at det sammenfaller med høye gasspriser, er mer tilfeldig enn styrt, sier Ola Anders Skauby, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Er det mulig å øke gassproduksjonen nå som prisene er så høye?

– Jeg tror ikke det er så mange gassfelt som kan øke produksjon. Men så er det spørsmål om god ressursforvaltning, fordi det er et poeng å holde igjen gass på noen felt for å ikke øde oljeressurser. Gassen opprettholder trykket for å få ut olja, sier Ildstad.

Hvor lenge?

– Er det et mål om å hente opp så mye av sokkelressursene som mulig?

– Det handler om norsk petroleumspolitikk. Målet om lønnsom utvinning av den olja og gassen som finnes på sokkelen har ligget fast, egentlig, sier Sølvberg.

Hun viser til at det ikke har vært uttalt noen endringer om dette, og at flertallet på Stortinget og regjeringen vil legge til rette for et høyt aktivitetsnivå på sokkelen.

– Hvordan forventer Oljedirektoratet at inntekter fra norsk sokkel vi utvikle seg mot 2030 og 2050?

Inntekter fra norsk sokkel er avhengig av flere ting. Det kommer an på hvilken petroleumspolitikk man har framover. På petroleumssida avhenger det også om hvordan olje- og gassmarkedet utvikler seg.

OD anslår at dersom dagens oljepolitikk fortsetter, og det fremdeles vil være et marked for petroleum, er det et ressursmessig grunnlag for god verdiskapning framover.

– I mange tiår er det et grunnlag i alle fall for veldig lønnsom produksjon av olje og gass fra norsk sokkel, legger Sølvberg til.

Leting er nøkkelen

Grunnen til at produksjonen på sokkelen øker dette tiåret, skyldes flere år med aktiv letepolitikk. Men rundt 2030 anslår OD at produksjonen vil begynne å falle naturlig fordi sokkelen modnes.

– Produksjonen etter 2030 er veldig avhengig av hvor mye vi finner den siste halvdelen av 2020-tiåret og hvor mye av dette som er lønnsomt å utvinne, sier Sølvberg.

Hvor raskt produksjonen vil falle, er avhengig av petroleumsmarkedet, politikken og letesuksess.

– Dersom vi slutter å lete i dag og ikke finner nye funn, så vil produksjonen i 2040 ha falt med 70 prosent i forhold til dagens produksjon, sier Sølvberg.

– Gitt dagens politikk, hvordan vil det se ut i 2040?

– Våre prognoser viser at produksjonen vil ligge mellom 30 og 45 prosent under dagens nivå. Dette er gitt at framtidig letesuksess de neste ti årene er lik de ti forrige årene, sier Sølvberg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production